YOKSULLUK NAFAKASI Şartları:1-Kesinleşmiş bir boşanma kararı olmalıdır.2- Mutlaka açık bir talep olması gerekir.— Yazılı yada Tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olabilir. Eşlerin her ikisi de isteyebilir.3-Nafaka isteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir.— Yani asli kusurlu olmamalıdır. Eşit kusur halinde de nafakaya hükmedilebilir.4-Boşanma sonucu eşin yoksulluğa düşmesi gerekir.— Nafaka talebi, boşanma ile birlikte istenilmiş ise ayrıca nisbi ve başvuru harcı alınamaz—  Kadının eğitim düzeyinin iyi olması ve ileride muhtemelen babasından dolayı maaşa bağlanması yada bir işe-memuriyete girmesi söz konusu ise bu durum doğmamış ve muhtemel bir alacak olduğu için bu savunmaya değer verilemez. Ancak bu olasılık gerçekleşmiş ise o zaman yeniden talep değerlendirilir.—  Başkası ile gayri meşru hayat yaşayan eşin nafaka isteme hakkı ortadan kalkar.— Ekonomik koşullara göre nafakanın artırılması yada kaldırılması-azaltılması bağımsız bir dava ile istenebilir.

NAFAKANIN KALDIRILMASI Şartları:1-Nafaka alanın haysiyetsiz bir hayat sürmesi,2-Nafaka alanın yoksulluktan kurtulması,3-Nafaka alanın bir evlenme akti olmaksızın fiilen karı-koca gibi başkası ile hayat yaşaması (uygulamada sık sık karşımıza çıkan imam nikâhlı evlilik gibi)4-Nafaka alan eşin yeniden evlilik yapması,5-Eşlerden birisin ölmesi,— Bu nedenlerden birisinin varlığını her türlü delil ile ispat eden davacı Nafakanın kaldırılmasını isteyebilir.— Görevli Mahkeme : Aile Mahkemesi,— Yetkili Mahkeme: Davalının ikametgâhı mahkemesi, (Genel Kural)—  Nafakanın artırılması davasında karşı taraf nafakanın kaldırılmasını istemiş olsa ve yukarıda ki kaldırılma şartları oluşmuş olsa dahi Karşılık dava açılmamış ise nafakanın kaldırılmasına hükmedilemez. Sadece davanın reddine karar verilebilir.

 

Tags: , ,

Kategori: Aile & Boşanma Hukuku


Leave a Reply