YOKSULLUK NAFAKASI Şartları:1-Kesinleşmiş bir boşanma kararı olmalıdır.2- Mutlaka açık bir talep olması gerekir.— Yazılı yada Tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olabilir. Eşlerin her ikisi de isteyebilir.3-Nafaka isteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir.— Yani asli kusurlu olmamalıdır. Eşit kusur halinde de nafakaya hükmedilebilir.4-Boşanma sonucu eşin yoksulluğa düşmesi gerekir.— Nafaka talebi, boşanma ile birlikte istenilmiş ise ayrıca nisbi ve başvuru harcı alınamaz—  Kadının eğitim düzeyinin iyi olması ve ileride muhtemelen babasından dolayı maaşa bağlanması yada bir işe-memuriyete girmesi söz konusu ise bu durum doğmamış ve muhtemel bir alacak olduğu için bu savunmaya değer verilemez. Ancak bu olasılık gerçekleşmiş ise o zaman yeniden talep değerlendirilir.—  Başkası ile gayri meşru hayat yaşayan eşin nafaka isteme hakkı ortadan kalkar.— Ekonomik koşullara göre nafakanın artırılması yada kaldırılması-azaltılması bağımsız bir dava ile istenebilir.

NAFAKANIN KALDIRILMASI Şartları:1-Nafaka alanın haysiyetsiz bir hayat sürmesi,2-Nafaka alanın yoksulluktan kurtulması,3-Nafaka alanın bir evlenme akti olmaksızın fiilen karı-koca gibi başkası ile hayat yaşaması (uygulamada sık sık karşımıza çıkan imam nikâhlı evlilik gibi)4-Nafaka alan eşin yeniden evlilik yapması,5-Eşlerden birisin ölmesi,— Bu nedenlerden birisinin varlığını her türlü delil ile ispat eden davacı Nafakanın kaldırılmasını isteyebilir.— Görevli Mahkeme : Aile Mahkemesi,— Yetkili Mahkeme: Davalının ikametgâhı mahkemesi, (Genel Kural)—  Nafakanın artırılması davasında karşı taraf nafakanın kaldırılmasını istemiş olsa ve yukarıda ki kaldırılma şartları oluşmuş olsa dahi Karşılık dava açılmamış ise nafakanın kaldırılmasına hükmedilemez. Sadece davanın reddine karar verilebilir.

 

Tags: , ,

Kategori: Aile & Boşanma Hukuku


2 Responses to “Yoksulluk Nafakası-Nafakanın Kaldırılması Şartları”

  1. ali güngördü diyor ki:

    selamlar benim sizlerden bir ricam var.ben eşimle anlaşarak boşandık ve isteyerek çocukların velayetini anneye bıraktık.ayrıldığım eşim evlenince çocukları üzerime attı velayetlerinide almamı söyledi.çocuklar yaklaşık 2yıldır bende ben bakıyorum.ve bende velayet davası açtım.hakim anneye sordu velayeti verelimmi dedi anne de velayeti verin dedi ve imzasını aldılar.sonrada çocukların annesi ruhsal tedavi görüyormuş mahkeme hasatneden rapor getirtmiş .bunun üzerine hakim vasisi olan kocasını çağırdı mahkemeye onada sordu çocukların velayetini baba larına verellimi dedi o da babalarına velayeti ver dedi ve imzası alındı.hakim bu defada çocukların yaşadıkları ve yaşayacakları ortam değerlendirilmek suretiyle psikolg ve bilir kişden rapor aldırılmasına. kara verdi ve çocukları mahkemede hazır bulundur mam söylendi.çocuklarım kız çocuğu olup.biri 7 diğeri 13 yaşlarında ve okuyorlar.beni şimdi bir korku sardı anne ruhsal problem yaşıyor.ve devlet benim elimden çocukları alır lar diye korkuyorum.beni bu konuda aydınlatırsanız size minnettar kalırım.gösetrmiş olduğunuz alakdan dolayı şimdiden teşekkür eder.saygılarımı sunarım.ALİ GÜNGÖRDÜ

    • birselmut diyor ki:

      Sayın Ali Güngördü, Velayet hakkının sizlerden alınması için, yasada öngörülen şartların oluşması gereklidir. “- Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka yerde bulunması veya benzeri sebeplerden velayet görevini yerine getirmemeleri – Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı görevlerini ağır biçimde savsaklaması” durumlarında Mahkeme, velayetin kaldırılmasına karar verebilecektir. Ancak siz çocuklarınıza bakıyor, yükümlülüklerinizi yerine getiriyorsanız korkunuz yersizdir. Mahkemenin yaptığı bu işlemler, çocukların nerede daha mutlu olacaklarını, her yönüyle çocukların hakları doğrultusunda ve alınacak uzman görüşüyle, vereceği kararı desteklemek için yapılan işlemlerdir. Anne ve babanın ikisinin de çocuklara bakamayacağı savı ispatlanmadıkça çocuklarınızın velayeti sizlerden alınamaz. İyi günler dileriz. Avukat Birsel Mut

Leave a Reply