Yaş düzeltme davası neden açılır? Hangi işlemler yapılabilir? Yaşın hangi durumlarda düzeltilmesi gerekir? Yaş büyütme ve küçültme davası için hangi belgeler gerekir? Yaş tashihi için yetkili mahkemeler hangileridir? Hangi belgeleri mahkemeye delil olarak sunabiliriz? Yaş tashihi davasında doğum belgesi dava sürecinin hızlanmasına yardımcı olur mu? Yaş tashihi ile yaş büyütme davaları arasındaki fark nedir?

Yaş Düzeltme ,Yaş Küçültme ,Yaş Büyütme Davasında Şartlar:

a. Yaşı düzeltilecek olan kişinin dış görünüşü, nüfusta yazılı olan yaşa uygun olmamalıdır.
b. Kişi yaşını büyütmek istiyorsa, büyütmek istediği yaşta olan kardeşi olmamalıdır.
c. Kişi yaşını küçültmek istiyorsa, Nüfusa yazım gününden daha önceki bir tarihte doğduğunu iddia etmemelidir.
d. Yaş Düzeltme , Küçültme , Büyütme Davası açacak olan kişi hastane, doğum evi gibi bir kurumda doğmuş olmamalıdır. (Bu kurumlarda tutulan kayıtlar kesindir)
e. Daha önce Yaş Düzeltme ,Yaş Küçültme ,Yaş Büyütme yapmış olmamalıdır.

Davanın Görülme Usulü

a. Kişinin nüfus kayıtları getirtilir. Doğum belgesi getirtilir, hastanede doğmuş ise, yıkarıda da bahsettiğimiz üzere bu kayıtlar kesin olduğundan dava reddedilir. Aynı yaşta ikiz kardeşi olup olmadığı, ana-babasının evlenme tarihi araştırılır. Okula başlama kayıtları getirtilir ve gerekirse askere başlama tarihi Askerlik şubesinden sorulur.
b. Yaş Düzeltme ,Yaş Küçültme ,Yaş Büyütme isteyen duruşmada hazır bulundurulur. Dış görünüşü incelenir. Tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek kemik yaşı “kemik radyoğrafisi” raporu alınır.Yaşı düzeltilmesi istenen kişinin talebinin doğruluğunun tespiti için fiziksel görünümü  hakim tarafından bizzat incelenir. Davacı tarafından bildirilen tanıklar çağrılıp dinlenir.

Hiç kimsenin doğmadan nüfusa kaydı mümkün değildir. Yani nüfustaki tescil tarihi çok önemlidir. Yaş küçültme davalarında ancak tescil tarihine kadar yaş küçültülebilir. Bu nedenle tescil tarihi belirlenmeden karar verilemez. Yaşı düzeltilecek kişinin nüfusta kayıtlı olması gerekir. Nüfus kaydında kişinin sadece doğum yılı yazılmış ise ay olarak Temmuz ayının birinci günü , sadece gün yazılmamış ise belirtilen ayın ilk günü esas alınır.

Davayı  reşit olmayanların velisi veya vasisi acabilir. Dava, davacının ikametgahının olduğu  veya nufusa kayıtlı olduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Yaş düzeltme davası ancak bir kez açılabilir.

 

Tags: , , ,

Kategori: Aile & Boşanma Hukuku ,Genel


Leave a Reply