Eki 25

İcra hukuku çerçevesinde bir borca kefil olmak, o borcun tümünün ödenmesine müteselsil olarak ortak olmak olarak açıklanabilir. Bir arkadaşınız nişanlınız yahut herhangi bir yakınınızın bir borcuna ilişkin olarak sözleşme üzerinde veya senet üzerinde kefil sıfatıyla imza atmışsanız, o borç asıl borçlu tarafından ödenmediğinde alacaklı taraf hakkınızda icra takibi başlatabilir. Bir arkadaşımızın gönderdiği maile de cevap olması bakımından kısaca bir senede kefil olarak imza atmanın hukuki sorumluluğunu söyle ifade edebiliriz: Arkadaşımız bir arkadaşına kefil olmuş ve asıl borçlu borcunu ödemeyi bırakmış, alacaklı mağaza ise kefaletten dolayı kendisine icra takibi açılacağına ilişkin bir ihbarda bulunmuştur. Bu mümkündür.

Alacaklı asıl borçluya yahut kefile icra takibi yapabilir. Yasalarımızda yer alan kefalet hükümlerine göre, Kefil bu borcu ödemekle yükümlüdür. Ancak yine yasalarımızda kefile, ödediği  borcu asıl borçluya rücu etme hakkı tanınmıştır. Borçsuz günler dilerim.

 

Tags: , , ,

Kategori: Borçlar Hukuku ,Genel ,Ticaret Hukuku


Leave a Reply